เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 29 วัน

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เลสโก เหมันต์หรรษา

WRTE191471 ทัวร์ตุรกี เลสโก เหมันต์หรรษา
ทัวร์ตุรกี เลสโก เหมันต์หรรษา
 • เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราแม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , เกอราแม่ . หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานทอพรม , โรงงานเครื่องประดับ , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , โรงงานผลิตเครื่องหนัง , ห้องอาบนํ้าโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , บ้านพระแม่มารี , นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอส , โรงละครอะโครโปลิส , ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ ลิโพล , นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล , ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซี , จัตุรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์ , ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 • เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราแม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , เกอราแม่ . หุบเขาอุซิซาร์ , โรงงานทอพรม , โรงงานเครื่องประดับ , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , โรงงานผลิตเครื่องหนัง , ห้องอาบนํ้าโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , บ้านพระแม่มารี , นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอส , โรงละครอะโครโปลิส , ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ ลิโพล , นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล , ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซี , จัตุรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์ , ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 • 4 ดาว
9 วัน 6 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191471
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  1 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  2 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  3 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  8 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  10 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 29,999 37,899 แสดง - 0
  Sold Out
  15 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  17 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 29,999 37,899 แสดง - 0
  Sold Out
  22 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  24 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  29 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62 33,999 41,899 แสดง - 0
  Sold Out
  30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62 33,999 41,899 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 35,999 43,899 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 33,999 41,899 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 33,999 41,899 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 33,999 41,899 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 38,999 47,899 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,999 47,899 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 31,999 39,899 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 38,999 47,899 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 38,999 47,899 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์ตุรกี เลสโก เหมันต์หรรษา
  ทัวร์ตุรกี เลสโก เหมันต์หรรษา
  ราคาเริ่มต้น 29,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน