เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 20 วัน

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน
 • •ชมงานศิลปะมากมายกว่า 50 ชิ้น ที่ ANYANG ART PARK •พาชมโรงถ่ายละครย้อนยุคของซีรีส์ดังอย่าง แดจังกึม , Kang Chi •ไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา ที่มีเศียรพระพุทธเป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก •สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND •คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER •ช้อปปิ้งกระจายย่านดัง เมียงดง •ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE •เช็คอินคาเฟ่เก๋ๆ อย่าง 934 king's cross harry potter •ชมความงามของดอกหญ้า ณ สวนฮานึลปาร์ค
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 12,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191002
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 12,900 17,800 แสดง - 0
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 13,900 18,800 แสดง - 0
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 0
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง - 0
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง - 0

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน
  ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN VACATION 5 วัน 3 คืน
  ราคาเริ่มต้น 12,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel