เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 16 วัน

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน

WRTE190834 ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน
 • เมืองอิสตันบลู - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์ - -เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
9 วัน 8 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190834
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
22 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 5 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 0
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 7 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 8 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 7 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 33,999 42,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 8 พ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน
   ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู 9 วัน 6 คืน
   ราคาเริ่มต้น 29,999
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน