เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 25 วัน

ทัวร์เกาหลี

> ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน
  • สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วัดโชเกซา - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส– ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 12,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190813
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 15,999 20,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 0
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 0

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel