เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 5 เดือน 20 วัน

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
 • – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า - ซอรัคซาน - กรุงโซล –ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค – ย่านฮงแด เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง - น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท
 • - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี - ศูนย์โสมเกาหลี –ซุปเปอร์มาเก็ต
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190801
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 12,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
  ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
  ราคาเริ่มต้น 12,987
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel