เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 25 วัน

ทัวร์เกาหลี

> ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
  • – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า - ซอรัคซาน - กรุงโซล –ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค – ย่านฮงแด เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง - น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท
  • - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี - ศูนย์โสมเกาหลี –ซุปเปอร์มาเก็ต
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 12,987 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190801
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,987
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel