เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 25 วัน

ทัวร์พม่า

> ทัวร์พม่า / LUXURY MYANMAR

ทัวร์พม่า / LUXURY MYANMAR
ทัวร์พม่า / LUXURY MYANMAR
 • เมืองย่างกุ้ง ,หงสาวดี ,เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา ,ไจ้ทีโย ,พระธาตุอินทร์แขวน ,วัดไจ้คะวาย ,พระราชวังบุเรงนอง ,พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ,พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ,ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,เจดีย์คาบาเอ ,พระเจดีย์โบตะทาวน์ ,เทพทันใจ ,เทพกระซิบ ,เจดีย์เจ๊าทัตจี ,พระนอนตาหวาน,วัดงาทัตจี
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 11,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190474
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 0
  11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 0
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์พม่า / LUXURY MYANMAR
  ทัวร์พม่า / LUXURY MYANMAR
  ราคาเริ่มต้น 11,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel