เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 23 วัน

ทัวร์พม่า

> ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ
ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ
 • ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง วัดพระไฝเลื่อน - คิ้มปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่งและบุฟเฟ่ต์ชาบูชิ
 • 4 ดาว
3 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180721
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  4 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61 9,900 14,400 แสดง - 0
  Sold Out
  8 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 10,900 15,400 แสดง - 0
  Sold Out
  9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  11 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61 10,900 15,400 แสดง - 0
  Sold Out
  15 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61 10,900 15,400 แสดง - 0
  Sold Out
  16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  18 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61 10,900 15,400 แสดง - 0
  Sold Out
  22 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61 10,900 15,400 แสดง - 0
  Sold Out
  23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  25 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 10,900 15,400 แสดง - 0
  Sold Out
  29 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 13,900 18,400 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 14,900 19,400 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 14,900 19,400 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 16,900 21,400 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 16,900 21,400 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ม.ค. 62 - 5 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  31 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  3 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  7 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  10 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  14 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  17 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  21 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  24 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out
  28 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 11,900 16,400 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ
  ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ
  ราคาเริ่มต้น 9,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel