เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 16 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 461 พีเรียดจาก จาก 26 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์ KOREA FLYING SNOW 5วัน 3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE192248

ทัวร์ KOREA FLYING SNOW 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวน ANYANG ART PARK,โรงถ่ายละครย้อนยุด MBC DRAMIA,ป้อมปราการฮวาซอง,FL YING SUWON,ลานสกีรีสอร์ท,สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • สวน ANYANG ART PARK,โรงถ่ายละครย้อนยุด MBC DRAMIA,ป้อมปราการฮวาซอง,FL YING SUWON,ลานสกีรีสอร์ท,สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เดินทางช่วง
17 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Eastar Jet
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด WRTE192108

ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู เดือนมกราคม

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, สวนส้มไร้เมล็ด, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ชายหาดกวางชิกิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ลอตเต้ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
 Jeju Air
เริ่มต้น
13,100
ลดพิเศษ
3,500
บาท
ทัวร์โค๊ด WRTE192109

ทัวร์เกาหลี เชจู อิน เชอรรี่บอสซั่ม

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮัลโหล คิตตี้ เจจู, พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค, น้ำตกซอนจียอน, ภูเขำซองอัค, วัดซันบังโพมุนซำ, ร้านน้ำมันสนเข็มแด, ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , ชำยหำดกวำงชิกิ, ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพำนข้ำมทะเลยงยอน, ร้ำนค้ำสมุนไพร, ร้ำนละลำยเงินวอน, ศูนย์ เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี, ดำวทำวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
28 มี.ค. - 31 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
 Jeju Air
เริ่มต้น
13,400 16,900
ทัวร์โค๊ด WRTE192257

ทัวร์ OKREA BLOSSOM SOUL 5D 3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะนามิ,RAIL BIKE,สะพานกระจก,JADE GARDEN,สวนสนุก EVERLAND,N SEOUL TOWER
 • เกาะนามิ,RAIL BIKE,สะพานกระจก,JADE GARDEN,สวนสนุก EVERLAND,N SEOUL TOWER
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 4 มิ.ย. 63 (90 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
 New England Airlines
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค๊ด WRTE192251

ทัวร์ KOREA FLYING SNOW 5วัน 3คืน พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวน ANYANG ART PARK,โรงถ่ายละครย้อนยุด MBC DRAMIA,ป้อมปราการฮวาซอง,FL YING SUWON,ลานสกีรีสอร์ท,สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • สวน ANYANG ART PARK,โรงถ่ายละครย้อนยุด MBC DRAMIA,ป้อมปราการฮวาซอง,FL YING SUWON,ลานสกีรีสอร์ท,สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 62 - 4 มี.ค. 63 (62 ช่วงวันเดินทาง)
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
 Eastar Jet
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191373

ทัวร์เกาหลีอาจุมม่า ICE FISHING @KOREA 5วัน3คืน BY AIR ASIA X

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่านไชน่าทาวน์, หมู่บ้านเทพนิยาย, อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม สนุกสนานกับการเล่น สกี, เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง , สวนสนุก EVERLAND , กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอาง, น้ำมันสนเข็มแดง, พระราชวังเคียงบกกุง , หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก, Duty Free , ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพร , N-Seoul Tower , Star Park , ช้อปปิ้งย่านฮงแด , SUPERMARKET
 • อาหารจานเด่น เมนูชาบูชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี, หมูย่างเกาหลี (PORK KALBI) , เมนู โอซัมพลุโกกิ, เมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG), เมนู BBQ BUFFET, เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimdak) , เมนู อุด้ง
เดินทางช่วง
8 ม.ค. - 29 ม.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
15,555
ทัวร์โค๊ด WRTE191602

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA SNOWY WINTER 5D 3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สะพานกระจกแก้ว,เกาะนามิ,ลานสกี,ไชน่าทาวน์,ศนย์โสมเกาหลี,ศูนย์เครื่องสำอาง,Seoullo 7017,ดิวตี้ฟรี,ย่านเมียงดง,HERB SHOP – RED PINE,ย่านอีแด,ย่านฮงแด
 • อาหารจานเด่น เมนู ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี,ชาบู ชาบู
 • สะพานกระจกแก้ว,เกาะนามิ,ลานสกี,ไชน่าทาวน์,ศนย์โสมเกาหลี,ศูนย์เครื่องสำอาง,Seoullo 7017,ดิวตี้ฟรี,ย่านเมียงดง,HERB SHOP – RED PINE,ย่านอีแด,ย่านฮงแด
เดินทางช่วง
18 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL 5D 3N
ทัวร์โค๊ด WRTE191573

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL 5D 3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่สตรอเบอร์รี่,เล่นสกี,ป้อมฮวาซอง,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย,ทำคิมบับ,ใส่ชุดฮันบก,พระราชวังชางด็อก,หมู่บ้านบุกชอนฮันอก,คล้องกุญแจคู่รัก,หอคอย โซลทาวเวอร์,ตลาดเมียงดง,ตลาดฮงอิก,ร้านละลายเงิน
 • อาหารจานเด่น **พิเศษ BBQ BUTFET เติมไม่อั้น**
 • ร่สตรอเบอร์รี่,เล่นสกี,ป้อมฮวาซอง,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย,ทำคิมบับ,ใส่ชุดฮันบก,พระราชวังชางด็อก,หมู่บ้านบุกชอนฮันอก,คล้องกุญแจคู่รัก,หอคอย โซลทาวเวอร์,ตลาดเมียงดง,ตลาดฮงอิก,ร้านละลายเงิน
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 62 - 4 มี.ค. 63 (77 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
 Jin Air
เริ่มต้น
15,900
ทัวร์โค๊ด WRTE191034

ทัวร์เกาหลี อาจุมม่า ICE FISHING @KOREA 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท หมู่บ้านเทพนิยายและย่านไชน่าทาวน์ อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม สวนสนุก EVERLAND พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก STAR PARK N-Seoul Tower ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ย่านฮงแด
เดินทางช่วง
8 ม.ค. - 29 ม.ค. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด WRTE191371

ทัวร์เกาหลีออนนี่ ICE FISHING @KOREA 5วัน3คืน BY AIR ASIA X

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไชน่าทาวน์ , หมู่บ้านเทพนิยาย, อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม, สนุกสนานกับการเล่นสกี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง, สวนสนุก EVERLAND, LINE FRIEND, ศูนย์เครื่องสำอาง, น้ำมันสนเข็มแดง , N Seoul Tower ศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังเคียงบกกุง , หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก, Star Park - Duty Free, ตลาดเมียงดง ช้อปปิ้งย่านฮงแด, SUPERMARKET
 • อาหารจานเด่น เมนูข้าวยำเกาหลี BIMBIMBAB เมนูชาบูชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี หมูย่างเกาหลี (PORK KALBI) เมนู โอซัมพลุโกกิ เมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เมนู BBQ BUFFET เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimdak)
เดินทางช่วง
8 ม.ค. - 20 ม.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
16,555
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม

บทความที่เกี่ยวข้อง