» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย  อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก มีเมืองมุมไบเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการคมนาคม เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุด และยังมีเมืองบังกาลอร์ เป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน และอวกาศอีกด้วย

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์อินเดียไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวอินเดียไว้ตลอดปี

รายการทัวร์ 8 รายการ จาก 8 รายการ 
รหัสทัวร์
     MCT3_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่องสามเหลี่ยมอารยธรรม ทัชมาฮาล-อัครา-ชัยปุระ
ณ. ประเทศอินเดีย - เนปาล 11 วัน 8 คืน
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     MCT2_6E/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย สู่แดนพุทธองค์
สายการบิน
     สายการบินอินดิโก้ (6E)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์

นมัสการ ณ พุทธสังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย – เนปาล

กำหนดการ
     วันที่ 10 - 20 ตุลาคม 2560
     วันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     MCT1_B3/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย จาริกแสวงบุญ อินเดีย เนปาล ณ 4 ตำบล
สายการบิน
     Bhutan airlines (B3)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     35,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา สักการะสังเวชนียสถาน
ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์
กำหนดการ
     วันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA9/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย มนต์เสน่ห์ราชสถาน 12 วัน 10 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     12 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น
     65,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มนต์เสน่ห์ราชสถาน สัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกแห่งท้องทะเลทรายถาร์ 
ชมความมั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแคว้นราชาสถาน 12 วัน 10 คืน
ดินแดนฟ้าจรดทราย ย้อนรอยเส้นทางสายใหมในแดนภารตะ ชมเอกลัษณ์การแต่งตัวด้วยสีสันอันสดใส 
เมืองนาวาครห์ เมืองมันดาวา เมืองสีแดงบิคาเนอร์ เมืองสีทองจัยแซลเมียร์ เมืองสีฟ้าจ๊อดปูร์ เมืองแห่งทะเลสาบอุไดร์ปูร์ พุชการ์เมืองเกิดพระพรหม เมืองหลวงแห่งรัฐเมืองสีชมพูจัยปูร์ 
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 13 ธันวาคม 2560
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA6/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ แบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     47,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล
ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป...
ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก 
พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 
กุสินารา... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด
ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 
นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2560
     วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2560
     วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA4/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการ...อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ เดลลี ชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการ...อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ เดลลี ชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2560
     วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2560
     วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2560
     วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2560
     วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2560
     วันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2560
     วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2560
     วันที่ 2 - 5 กันยายน 2560
     วันที่ 9 - 12 กันยายน 2560
     วันที่ 16 - 19 กันยายน 2560
     วันที่ 23 - 26 กันยายน 2560
     วันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2560
     วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2560
     วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2560
     วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2560
     วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA2/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย นมัสการอินเดีย เที่ยวเลห์ ลาดัค ทิเบตบนดินแดนภารตะ 9 วัน 8 คืน
สายการบิน
     Jet Airways (9W)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     55,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการอินเดีย เที่ยวเลห์ ลาดัค ทิเบตบนดินแดนภารตะ
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 13 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     ID TARA1/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญ ทัชมาฮาล แบบเจาะลึกอินเดีย -เนปาล 9 วัน 8 คืน
สายการบิน
     AIR INDIA (AI)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     52,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก 
พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ 
กุสินารา.... นครแห่งมหาปรินิพพาน ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ 
ไวสาลี... เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี เมืองแห่งการปลงอายุสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สาวัตถี... เมืองแห่งมหาอุบาสก อุบาสิกา สถานที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด
ราชคฤห์... ดินแดนแห่งการกำเนิดพระสูตร ที่ประชุมสังคายนา เกิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 
นาลันทา... มหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่แหล่งศึกษาที่เลี่ยงชื่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560
     วันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

รายการทัวร์ 8 รายการ จาก 8 รายการ 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม | Halong Bay/ฮาลองเบย์ เวียตนาม | เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย | เช็คสภาพอากาศประเทศเวียดนาม | ข้อควรระวัง หากท่านจะไปเที่ยวเวียดนาม | เว้ เมืองมรดกโลก เวียดนาม | ความงามของทะเลแบบมรดกโลก ที่ "อ่าวฮาลอง" | ฮานอย......เวียดนาม

offline Close

Image
Top